24.10.2020. Субота
Рибарско подручје "Палић"
O ribarskom području "Palić"

Рибарско подручје „Палић“ налази се на територији општине Суботица у склопу заштићеног подручја Парк природе „Палић“. Укупна површина Парка природе „Палић” износи 712,36 ха, а заштитна зона Парка природе „Палић” обухвата површину од 1698,13 ха.

На подручју Парка Природе „Палић” утврђују се режими заштите И, ИИ и ИИИ степена. Режим заштите И степена, укупне површине 5 ха, односно 0,7 % подручја, обухвата “Птичја острва” - вештачка острва од нагомиланог муља дуж средине другог сектора језера Палић. Режим заштите ИИ степена, укупне површине 216,24 ха, односно 30,4 % подручја, обухвата следеће локалитете: Други и Трећи сектор језера Палић, Мало појило, слатину уз западну обалу Четвртог сектора,забарену депресију код канала Тапше, Велики парк – југозапад, Велики парк – северозапад и Крваво језеро. Режим заштите ИИИ степена, површине 491,12 ха, односно 68,9 % подручја, обухвата преостали део заштићеног подручја који није обухваћен режимом заштите И и ИИ степена.

Риболовне воде рибарског подручја „Палић”:

    II. сектор језера Палић (II. степен заштите)
    III. и IV. сектор језера Палић (III. степен заштите)
    Крваво језеро (Омладинско језеро) (II. степен заштите)
    Канал Тиса-Палић - у границама ПП „Палић“ (III. степен заштите)
    Канал Палић-Лудаш - у границама ПП „Палић“ (II. степен заштите)
    „Бунарић“ (ИИИ степен заштите)
    Мрестилиште (“цатцх анд релеасе”) (III. степен заштите)

Рибарско подручје „Палић“ користи се за рекреативни и спортски риболов.