18.04.2021. Недеља
Огласи
Оглас за попуњавање слободног радног места

Радно место које се попуњава: "Стручни сарадник за заштиту природе"

Рок за подношење пријава је 15.12.2020.
Пријаве се подносе е-маилом на адресу office@palic-ludas.rs са назнаком "Стручни сарадник за заштиту природе"