18.04.2021. Недеља
Огласи
Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради отуђења покретних ствари - јарићи из јавне својине ЈП "Палић-Лудаш"