25.06.2018. Ponedeljak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JN 1.2.4/18 - Iznajmljivanje auto korpe sa rukovaocem za usluge seče drveća
30.04.2018.

 

Rok za predaju ponuda: 15.05.2018. godine do 12 časova na adresu naručioca.