17.09.2019. Utorak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti JN 1.2.5/18 - Restoranske usluge - Dostava pripremljenih obroka
23.05.2018.

 

Rok za predaju ponuda: 31.05.2018. godine do 12 časova na adresu naručioca.