14.10.2019. Ponedeljak
Oglasi
Oglas za popunjavanje slobodnog radnog mesta

Radno mesto koje se popunjava: „Stolar za montažu, opravke i održavanje“.

Rok za podnošenje prijava je 11.06.2019. godine.

Prijave se podnose e-mailom na adresu office@palic-ludas.rs sa naznakom “Stolar”.