18.04.2021. Nedelja
Aktuelnosti
OBAVEŠTENJE O STAVLJANJU NA JAVNI UVID PREDLOGA PLANA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „LUDAŠKO JEZERO“ ZA PERIOD 2020 – 2029.
08.11.2019.

Javno preduzeće „Palić Ludaš“ Palić, Upravljač zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“, saglasno članu 54. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr. i 14/16 i 95/2018 – dr. zakon), u cilju obezbeđivanja učešća javnosti, stavlja na javni uvid predlog Plana upravljanja Specijalnim rezervatom prirode „Ludaško jezero“ za period 2020–2029. godine. Javni uvid traje u periodu od 11.11.2019. do 13.12.2019. godine. Materijal je dostupan u štampanom obliku u prostorijama Upravljača (Upravnoj zgradi na Paliću, Kanjiški put 17a, i Vizitorskom centru „Ludaš“ u Hajdukovu, Prespanska 12) svakog radnog dana od 7 do 15 časova, u prostorijama Gradske kuće u Subotici (Trg Slobode 1, soba 128, svakog radnog dana od 12 do 13 časova, u prostorijama Mesne zajednice „Hajdukovo“ u Hajdukovu (Borisa Kidriča 30, 24414 Hajdukovo, telefon: 024-758-021) i u MZ „Šupljak“ u Šupljaku (Kostolanji Arpada 108, 24418 Šupljak) u skladu sa radnim vremenom kancelarije, kao i u elektronskom obliku na sajtu Grada Subotice i sajtu upravljača www.palic-ludas.rs .

Prezentacija predloga Plana i Javna rasprava će se održati 17.12.2019. godine u Mesnoj zajednici „Hajdukovo“ u Hajdukovu (Borisa Kidriča 30) sa početkom u 12.00 časova.

JP „Palić-Ludaš“ Palić poziva javnost da izvrši uvid u pomenuti predlog Plana upravljanja i najkasnije do 13.12.2019. dostavi mišljenja, primedbe i predloge u pisanom obliku na adresu Upravljača: JP „Palić-Ludaš“, Kanjiški put 17a, Palić, ili elektronskom poštom na adresu office@palic-ludas.rs . Kontakt telefon Upravljača je 024 753 121.

 

Preuzmite predlog plana u PDF formatu