18.04.2021. Nedelja
Oglasi
Oglas za popunjavanje slobodnog radnog mesta

Radno mesto koje se popunjava: "Čuvar zaštićenog područja - Ribočuvar"

Rok za podnošenje prijava je 25.02.2020. godine.

Prijave se podnose e-mailom na adresu office@palic-ludas.rs sa naznakom “Ribočuvar”.