18.04.2021. Nedelja
Aktuelnosti
Novi rekord u gnežđenju crnoglavih galebova na ptičijim ostrvima na Paliću
11.06.2020.

Čuvarska služba Javnog preduzeća „Palić-Ludaš” i volonteri Udruženja ljubitelja prirode „Riparia“ su 06.05.2020. prebrojali gnezda rečnih galebova (Larus ridibundus) i crnoglavih galebova (Larus melanocephalus) na ostrvima drugog sektora Palićkog jezera.

Rezultat: - rečni galeb 1614 parova
              - crnoglavni galeb 406 parova

Za vreme sanacije Palićkog jezera 1970-tih godina, jezero je podeljeno na četiri sektora, u drugom sektoru su od nakupljenog mulja sa dna napravili ostrva. Svako ostrvo je pokriveno različitom vegetacijom zbog čega se na njima gnezde različite vrste ptica. Pored raznih pataka, čaplji, malih i velikih kormorana, na zapadnom kraju drugog ostrva i na celom trećem ostrvu se gnezde kolonije galebova. Gnezda su mestimično postavljena na rastojanju manjem od pola metra jedan do drugog.

Jedino stalno mesto gnežđenja crnoglavog galeba u Srbiji se nalazi na ovim ostrvima. Da bi gnežđenje bilo uspešno, ove ptice zahtevaju potpuni mir, i da nema visoke vegetacije na početku perioda gnežđenja. Stalnim održavanjem ostrva, tj. košenjem i uklanjanjem vegetacije pre sezone gnežđenja, podstičemo ove kolonije galebova da i dalje nastavljaju sa gnežđenjem.

Pre početka prebrojavanja gnezda, čuvari su pretpostavili da će broj gnezda biti veći nego prethodnih godina, ali na ovako veliki odskok niko nije računao. U zadnjih četrdeset godina gnezdilo se 10 do 50 parova crnoglavih galebova, izuzev nekih retkih godina gde je ovaj broj skočio na 150 parova, ili 2019. godine, kada posle uspešne akcije uklanjanja visoke vegetacije, gnezdilo se 266 para galebova. Međutim, 2020. godine imamo do sada najuspešnije gnežđenje, brojano je 406 gnezdećih parova na ostrvima.

Novi rekord u gnežđenju crnoglavih galebova na ptičijim ostrvima na Paliću