26.10.2021. Utorak
Oglasi
Oglas za popunjavanje slobodnog radnog mesta

Radno mesto koje se popunjava: "Servisni mehaničar"

Rok za podnošenje prijava je 20.09.2021. godine

Prijave se podnose e-mailom na adresu office@palic-ludas.rs sa naznakom “Servisni mehaničar”