25.05.2019. Субота
Заштићена подручја -> Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу”