14.10.2019. Понедељак
Заштићена подручја -> Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу”