13.12.2018. Četvrtak
Zaštićena područja -> Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću”