20.02.2019. Sreda
Zaštićena područja -> Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću”