2020.04.06. Hétfő
Újdonságok -> Aktuális

A védett terület kezelésével megbízott palicsi Palics-Ludas Közvállalat, a Természet védelemről szóló törvény 54. cikkével összhangban (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/2009, 88/2010, 91/2010 - kiigazítás, és 14/16 és 95/2018 szám), kötelezett az érintett nyilvánosság előzetes véleményének és észrevételeinek figyelembe vételére. ...A védett terület kezelésével megbízott palicsi Palics-Ludas Közvállalat, a Természet védelemről szóló törvény 54. cikkével összhangban (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/2009, 88/2010, 91/2010 - kiigazítás, és 14/16 és 95/2018 szám), kötelezett az érintett nyilvánosság előzetes véleményének és észrevételeinek figyelembe vételére. ...Az értesítést elolvashajtják a szövegre kattintva 

...Javno preduzeće "Palić-Ludaš", korisnik Ribarskih područja "Palić" i "Ludaš", je počelo distribuciju dozvole za rekreativni ribolov u 2018. godini.

Visina naknade za dobijanje dozvole za rekreativni ribolov na vodama Ribarskih područja „Palić" i "Ludaš“ (na zaštićenim područjima Park prirode „Palić“ i Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“) u 2018.  godini utvrđuje se na osnovu Pravilnika o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 89/2017): ...Javno preduzeće „Palić-Ludaš“ obaveštava građane koji žele da učestvuju u programu korišćenja tršćaka kroz SEČU TRSKE na zaštićenim područjima, da su određene lokacije i specificirani uslovi pod kojima mogu da se obavljaju te aktivnosti u:

1. Specijalom rezervatu prirode „Ludaško jezero“ 
2. Specijalnom rezervatu prirode „Selevenjske pustare“
3. Parku prirode „Palić“

Sve aktivnosti koje će se sprovoditi su u skladu sa Programom korišćenja tršćaka za zaštićena područja za period 2015 - 2019 za koji su dobijeni Uslovi zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (Rešenje br. 03-93/3 od 06.03.2015.), a u skladu su sa Planovima i Godišnjim programima upravljanja zaštićenim područjima. ...