29.01.2020. Sreda
21.01.2020.

Radno mesto koje se popunjava: "Čuvar zaštićenog područja - Ribočuvar"

Rok za podnošenje prijava je 01.02.2020. ...06.01.2020.

JP „Palić-Ludaš“ Palić, kao nosilac prava javne svojine na pokretnim stvarima - podolskih goveda (mali bik) poziva sve zainteresovane ponuđače da dostave pismenu ponudu radi otkupa navedenih pokretnih stvari do 13. 01.2020. ...13.12.2019.

Radno mesto koje se popunjava: „Stručni saradnik za pravne poslove“.

Rok za podnošenje prijava je 23.12.2019. ...