26.10.2021. Utorak
Rasadnik
Rasadnik nekad i sad

Rasadnik cveća i dendromaterijala na Paliću postoji u sklopu Velikog parka još od druge polovine XIX veka (1862. god.) kada je formiran za potrebe parka koji je podignut 1842. godine.

Od tada do danas menjao je lokaciju, veličinu i asortiman.

Danas se takođe jedan deo proizvodnje odvija u sklopu Velikog parka. Proizvodnja cveća (sezonskog i saksijskog) i jednog dela dendrološkog repromaterijala. Na ovoj lokaciji je proizvodnja u zatvorenom prostoru (staklenik i folijarnici) i na otvorenom u proizvodnim lejama.

Sezonsko cveće proizvedeno u Javnom preduzeću „Palić-Ludaš“ krasi javne zelene površine Subotice i Palića. Svake godine u junu i u oktobru obnavljaju se cvetne leje sezonskim, jednogodišnjim i dvogodišnjim cvećem.

Rasadnik dendromaterijala JP Palić-Ludaš na današnjoj lokaciji (Tuk ugarnice) je oko 50 godina. Ovo je rasadnik ukrasnog drveća i žbunja tj hortikulturni rasadnik gde se proizvode zdrave i vitalne sadnice sa pravilno oformljenom krunom, stabalcem i korenom za potrebe pejzažne arhitekture i hortikulture.

Rasadnik je mešovit prema širini asortimana, proizvodi se drveće i žbunje, lišćari i četinari, alohtone i autohtone vrste.

Proizvodne površine zauzimaju oko 4ha.

Proizvodnja je uglavnom klasična. Sadnice se razmnožavaju i formiraju u zemljištu rasadnika a ne u posudama. Jedan deo procesa proizvodnje odvija se u zatvorenom prostoru, u stakleniku (vegetativna proizvodnja-ožiljavanje) i na otvorenim površinama uz staklenik.

Proces proizvodnje obuhvata razmnožavanje (generativno i vegetativno) i formiranje (orezivanje, pinsiranje).

Vrše se redovni zdravstveni pregledi rasadnika u skladu sa Zakonom o zdravlju bilja.