17.09.2019. Уторак
03.07.2019.

Радно место које се попуњава: „Чувар заштићеног подручја“.

Заинтересовани кандидати пријаве на јавни оглас, са кратком биографијом, могу доставити до 15.07.2019. ...20.02.2019.

 

Као и протеклих година, Јавно предузеће „Палић – Лудаш“, уз подршку Градске управе Суботица, организује активности у склопу пројекта: Едукативне активности на очувању биолошке и предеоне разноврсности – кампови са природњачким темама у 2019. години.

Молимо све заинтересоване организације и појединце да се најкасније до 15. ...19.02.2019.

 

ЈП „Палић-Лудаш“ Палић, као носилац права јавне својине на покретним стварима - биковима, позива све заинтересоване понуђаче да доставе писмену понуду ради откупа наведених покретних ствари до 25. 02.2019. ...15.01.2019.

Радно место које се попуњава: „Чувар заштићеног подручја“.

Заинтересовани кандидати пријаве на јавни оглас, са кратком биографијом, могу доставити до 25.01.2019. ...14.01.2019.

 

ЈП „Палић-Лудаш“ Палић, као носилац права јавне својине на покретним стварима - 2 фијакера и путничког половног моторног возила – Лада Ниве, позива све заинтересоване понуђаче да доставе писмену понуду ради откупа наведених покретних ствари до 18. 01.2019. ...