29.01.2020. Среда
21.01.2020.

Радно место које се попуњава: "Чувар заштићеног подручја - Рибочувар"

Рок за подношење пријава је 01.02.2020. ...06.01.2020.

ЈП „Палић-Лудаш“ Палић, као носилац права јавне својине на покретним стварима - подолских говеда (мали бик) позива све заинтересоване понуђаче да доставе писмену понуду ради откупа наведених покретних ствари до 13. 01.2020. ...13.12.2019.

Радно место које се попуњава: „Стручни сарадник за правне послове“.

Рок за подношење пријава је 23.12.2019. ...