31.03.2020. Уторак
06.03.2020.

Радно место које се попуњава: "Рибочувар"

Рок за подношење пријавоа је 13.03.2020. ...
21.01.2020.

Радно место које се попуњава: "Чувар заштићеног подручја - Рибочувар"

Рок за подношење пријава је 25.02.2020. ...