18.04.2021. Недеља
Чуварска служба
Чуварска служба

Непосредни надзор на заштићеном подручју врши чуварска служба коју обезбеђује управљач, преко чувара заштићеног подручја (у даљем тексту: чувар).

Чувар контролише спровођење правила унутрашњег реда у заштићеном подручју и обавља друге послове у складу са законом и актом управљача.

(члан 9 Закона о заштити природе (("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016))

 

83_1.jpg