18.04.2021. Недеља
Расадник
Расадник некад и сад

Расадник цвећа и дендроматеријала на Палићу постоји у склопу Великог парка још од друге половине XИX века (1862. год.) када је формиран за потребе парка који је подигнут 1842. године.

Од тада до данас мењао је локацију, величину и асортиман.

Данас се такође један део производње одвија у склопу Великог парка. Производња цвећа (сезонског и саксијског) и једног дела дендролошког репроматеријала. На овој локацији је производња у затвореном простору (стакленик и фолијарници) и на отвореном у производним лејама.

Сезонско цвеће произведено у Јавном предузећу „Палић-Лудаш“ краси јавне зелене површине Суботице и Палића. Сваке године у јуну и у октобру обнављају се цветне леје сезонским, једногодишњим и двогодишњим цвећем.

Расадник дендроматеријала ЈП Палић-Лудаш на данашњој локацији (Тук угарнице) је око 50 година. Ово је расадник украсног дрвећа и жбуња тј хортикултурни расадник где се производе здраве и виталне саднице са правилно оформљеном круном, стабалцем и кореном за потребе пејзажне архитектуре и хортикултуре.

Расадник је мешовит према ширини асортимана, производи се дрвеће и жбуње, лишћари и четинари, алохтоне и аутохтоне врсте.

Производне површине заузимају око 4ха.

Производња је углавном класична. Саднице се размножавају и формирају у земљишту расадника а не у посудама. Један део процеса производње одвија се у затвореном простору, у стакленику (вегетативна производња-ожиљавање) и на отвореним површинама уз стакленик.

Процес производње обухвата размножавање (генеративно и вегетативно) и формирање (орезивање, пинсирање).

Врше се редовни здравствени прегледи расадника у складу са Законом о здрављу биља.