26.10.2021. Utorak
Ribarska područja -> Ribarsko područje "Palić" -> Podaci o ribarskom području

28.11.2019.

Ribarsko područje „Palić“ nalazi se na teritoriji opštine Subotica u sklopu zaštićenog područja Park prirode „Palić“. Ukupna površina Parka prirode „Palić” iznosi 712,36 ha, a zaštitna zona Parka prirode „Palić” obuhvata površinu od 1698,13 ha.

Na području Parka Prirode „Palić” utvrđuju se režimi zaštite I, II i III stepena. Režim zaštite I stepena, ukupne površine 5 ha, odnosno 0,7 % područja, obuhvata “Ptičja ostrva” - veštačka ostrva od nagomilanog mulja duž sredine drugog sektora jezera Palić. Režim zaštite II stepena, ukupne površine 216,24 ha, odnosno 30,4 % područja, obuhvata sledeće lokalitete: Drugi i Treći sektor jezera Palić, Malo pojilo, slatinu uz zapadnu obalu Četvrtog sektora,zabarenu depresiju kod kanala Tapše, Veliki park – jugozapad, Veliki park – severozapad i Krvavo jezero. Režim zaštite III stepena, površine 491,12 ha, odnosno 68,9 % područja, obuhvata preostali deo zaštićenog područja koji nije obuhvaćen režimom zaštite I i II stepena.

Ribolovne vode ribarskog područja „Palić”:

  • II sektor jezera Palić (II stepen zaštite)
  • III i IV sektor jezera Palić (III stepen zaštite)
  • Krvavo jezero (Omladinsko jezero) (II stepen zaštite)
  • Kanal Tisa-Palić - u granicama PP „Palić“ (III stepen zaštite)
  • Kanal Palić-Ludaš - u granicama PP „Palić“ (II stepen zaštite)
  • „Bunarić“ (III stepen zaštite)
  • Mrestilište (“catch and release”) (III stepen zaštite)

Ribarsko područje „Palić“ koristi se za rekreativni i sportski ribolov.