17.09.2019. Utorak
Novosti -> Aktuelnosti

 

Kao i proteklih godina, Javno preduzeće „Palić – Ludaš“, uz podršku Gradske uprave Subotica, organizuje aktivnosti u sklopu projekta: Edukativne aktivnosti na očuvanju biološke i predeone raznovrsnosti – kampovi sa prirodnjačkim temama u 2019. godini.

Molimo sve zainteresovane organizacije i pojedince da se najkasnije do 15. ...Blagoslovjen Božić i uspješnu 2019. godinu želi Vam Javno preduzeće “Palić-Ludaš”!

Срећан Божић и Нову годину жели Вам Јавно предузеће „Палић-Лудаш“!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a Palics-Ludas közvállalat! ...Javno preduzeće "Palić-Ludaš", korisnik Ribarskih područja "Palić" i "Ludaš", je počelo distribuciju dozvole za rekreativni ribolov u 2018. godini.

Visina naknade za dobijanje dozvole za rekreativni ribolov na vodama Ribarskih područja „Palić" i "Ludaš“ (na zaštićenim područjima Park prirode „Palić“ i Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“) u 2018.  godini utvrđuje se na osnovu Pravilnika o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 89/2017): ...Javno preduzeće „Palić-Ludaš“ obaveštava građane koji žele da učestvuju u programu korišćenja tršćaka kroz SEČU TRSKE na zaštićenim područjima, da su određene lokacije i specificirani uslovi pod kojima mogu da se obavljaju te aktivnosti u:

1. Specijalom rezervatu prirode „Ludaško jezero“
2. Specijalnom rezervatu prirode „Selevenjske pustare“
3. Parku prirode „Palić“

Sve aktivnosti koje će se sprovoditi su u skladu sa Programom korišćenja tršćaka za zaštićena područja za period 2015 - 2019 za koji su dobijeni Uslovi zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (Rešenje br. 03-93/3 od 06.03.2015.), a u skladu su sa Planovima i Godišnjim programima upravljanja zaštićenim područjima. ...Dana 28. septembra 2017. godine ministar zaštite životne sredine je doneo Pravilnik o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", broj 89/2017).

Vrednost  godišnje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području "Palić" (u zaštićenom području Park priorode "Palić") iznosi 2.000,00 dinara.
Vrednost  godišnje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području "Ludaš" (u zaštićenom području Specijalni rezervat prirode "Ludaš") iznosi 2.000,00 dinara. ...JP „Palić-Ludaš“ obaveštava sve zainteresovane strane da u skladu sa Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, član 3. stav 3. ...JP "Palić-Ludaš" obaveštava sve zainteresovane da Ugovor o privremenom ustupanju na korišćenje dela ribarskog područja „Bačka“ * (130-401-2168/2016-04 od 18. 04.2016.) ističe 17.04.2017. ...Ovih dana, ukoliko prošetate našim zaštićenim područjima, možete da uočite prelepe žute cvetove gorocveta (Adonis vernalis). U pitanju je značajna vrsta stepskih predela istočne Evrope i jugoistočno – evropskih mediteranskih stepa, 10 – 40 cm visoka. ...Na našem najvećem zaštićenom području - Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara” čuvari su pri redovnom obilasku terena uočili jedinku slepog kučeta (Nannospalax leucodon montanosirmiensis).

57_2.jpg

Inače, kroz projekat Monitoring populacije retkih i ugroženih vrsta sisara na području Vojvodine se  od 2005. ...Tokom prošle nedelje je na šumostepskim staništima Predela izuzetnih odlika „Subotička peščara“, uspešno realizovano apsolutno prebrojavanje jedinki vrste šafranjika (Bulbocodium versicolor).

56_7.jpg

Ova aktivnost je samo deo jednog šireg projekta praćenja stanja – monitoringa – taksona, koji upravljač realizuje od 2003. ...Javno preduzeće "Palić-Ludaš", korisnik Ribarskih područja "Palić-Kireš-Ludaš" i "Bačka" (deo), je počelo distribuciju dozvole za rekreativni ribolov u 2017. godini.

Visina naknade za dobijanje dozvole za rekreativni ribolov na vodama Ribarskih područja „Palić-Kireš-Ludaš“ (na zaštićenim područjima Park prirode „Palić“ i Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“) i "Bačka" deo u 2017.  godini utvrđuje se na osnovu Pravilnika o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2017. ...