18.04.2021. Nedelja
Aktuelnosti
Ponovo viđeno slepo kuče na Subotičkoj peščari
24.03.2017.

Na našem najvećem zaštićenom području - Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara” čuvari su pri redovnom obilasku terena uočili jedinku slepog kučeta (Nannospalax leucodon montanosirmiensis).

57_2.jpg

Inače, kroz projekat Monitoring populacije retkih i ugroženih vrsta sisara na području Vojvodine se  od 2005. godine  prati stanje populacije slepog kučeta. Projekat realizuje Pokrajinski zavod za zaštitu prirode uz našu logističku podršku kao upravljača zaštićenog područja (Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara”) na kome su staništa slepog kučeta.

Nannospalax leucodon montanosyrmiensis – slepo kuče je jedna od prirodnih retkosti Subotičke peščare. Ovaj mali sisar iz reda glodara, koji ceo životni vek provodi pod zemljom, svoje prirodno stanište u Panoniji ima na stepi. Njegova prirodna staništa se danas nalaze na stepskim padinama Fruške Gore, u Deliblatskoj  i Subotičko horgoškoj peščari, na još očuvanim delovima sa stepskom vegetacijom. Kako je razvojem poljoprivrede, širenjem oranica, potisnut na sasvim male površine, Spalax se našao na listi ugroženih vrsta. Trenutno ima status strogo zaštićene divlje vrste – Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Sl. glasnik RS“, br. 5/2010).

Slepo kuče je na ovom zaštićenom području prvi put primećeno 2008. godine posle punih 30 godina odsustva sa naših terena. Nakon proglašenja zaštite 2003. godine i prestanka oranja na velikom kompleksu unutar Subotičke peščare, potreban mir i obnovljena peščarsko stepska vegetacija su pogodovale ponovnom pojavljivanju populacije slepog kučeta.

57_1.jpg

Očekujemo posetu koordinatora projekta Monitoring populacije retkih i ugroženih vrsta sisara na području Vojvodine i koordinatora ovog zaštićenog područja u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, kako bi se utvrdile karakteristike i trend ove populacije slepog kučeta.