18.04.2021. Nedelja
Aktuelnosti
Bivolima na Ludašu povećano stanište na ispašu
21.05.2020.

Zaposleni Javnog preduzeća ”Palić-Ludaš” u Specijalnom rezervatu prirode ”Ludaško jezero” za bivole su ogradili još 2,5 ha površinu zaraslo trskom, što su oni za par dana i udomili.

Javno preduće “Palić-Ludaš” od 2014. godine koristi domaće životonje za revitalizaciju (obnovu) i održavanje staništa, i to domaće životinje (ovce, koze, podolce i bivole). Smatramo da je ispaša najprirodniji način održavanja staništa, tj. sa najmanjim ulaganjem energije i novca dobijamo najbolje rezultate.

Bivoli izričito vole vlažna-močvarna područja gde pašu trsku, rogoz, šaš i ostalu močvarnu vegetaciju. U 2018. godini od Nacionalnog Parka Kiškunsag dobili smo pet junica bivola, za koje smo kod ušća Rečice Kireš ogradili električnim pastirem pašnjak. Životinje su za godinu dana popasli trsku i stvorili jedno novo stanište sa džombastom vegetacijom. Pozitivne promene su privukli gnezdeće vrste, kao što su: crvenonogi sprudnik (Tringa totanus), vivak (Vanellus vanellus), vlastelica (Himantopus himantopus).

A posebno nas je obradovala povratak veoma retkih vrsta ptica kao što su čaplja govedarka (Bubulcus ibis) i ražanj (Plegadis falcinellus) koje se hrane na ovim pašnjacima. Revitalizovane travnate površine su idealna mesta za divlje guske (Anser anser), koje bezbedno izvode svoje mlade guščiće na ove pašnjake.

Pošto je broj bivola povećan sa jednim domaćim bikom i novorođenim priraštajem bili smo primorani da im stanište povećamo, što smo i učinili zagrađivanjem 2,5 ha sa leve strane ušća. Planirano je da u okviru KFW projekta Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš, na ovoj teritoriji podignemo jednu osmatračnicu za posmatranje ptica.

Primarna uloga životinja je revitalizacija i održavanje staništa, a takođe podolaca i bivola imaju značajnu ulogu u programima za školarce i turistici, a pored toga našoj preduzeće je važno da se očuvaju genetski resursi.

Bivolima na Ludašu povećano stanište na ispašu