18.04.2021. Nedelja
Aktuelnosti
Proglašenje novih ribarskih područja
11.10.2017.

JP „Palić-Ludaš“ obaveštava sve zainteresovane strane da u skladu sa Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, član 3. stav 3. („Službeni glasnik RS“, br. 128/2014), Odlukom zaštićenog područja Park prirode „Palić” („Službeni list Grada Subotice”, br. 15/13 i 17/13-ispravka), Uredbom o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“ („Službeni glasnik RS“, br. 30/2006), mišljenjem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (broj rešenja 03-2157/2 od 26.10.2016.) i odobrenjem Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (dopis broj 324-07-131/2017-17 od 19.05.2017. i dopis broj 324-07-130/2017-17 od 19.05.2017.), Nadzorni odbor Upravljača zaštićenih područja na XXV sednici dana 06.10.2017. godine doneo je Odluku o proglašenju ribarskog područja „Palić“ na zaštićenom području Park prirode „Palić“ (broj 806-XXV-2/17 od 06.10.2017.) i Odluku o proglašenju ribarskog područja „Ludaš“ na zaštićenom području Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“ (broj 806-XXV-1/17 od 06.10.2017.).

Granice ribarskog područja „Palić“:

  • II, III i IV sektor jezera Palić
  • Krvavo jezero (Omladinsko jezero)
  • Kanal Tisa-Palić - u granicama PP „Palić“
  • Kanal Palić-Ludaš - u granicama PP „Palić“
  • „Bunarić“
  • Mrestilište (“catch and release”)

Granice ribarskog područja „Ludaš“:

  • Jezero Ludaš
  • Kanal Palić-Ludaš - u granicama u grnicama SRP „Ludaško jezero“
  • Rečica Kireš – uzvodno od uliva u jezero do železničke pruge, od železničke pruge do državne granice
  • Kanal Kireš – nizvodno od jezera Ludaš do tromeđe K.O. Palić, Bački Vinogradi, Martonoš (do Buki mosta)

Obeležavanje granica ribarskih područja će se izvršiti najkasnije do 15. novembra 2017. godine.

U toku je izrada privremenih programa upravljanja ribarskim područjima „Palić“ i „Ludaš“ za 2018. godinu, koji će nakon izrade biti objavljeni i na ovom sajtu.