18.04.2021. Nedelja
Aktuelnosti
Obaveštenje - zimska seča trske 2017/2018
01.12.2017.

Javno preduzeće „Palić-Ludaš“ obaveštava građane koji žele da učestvuju u programu korišćenja tršćaka kroz SEČU TRSKE na zaštićenim područjima, da su određene lokacije i specificirani uslovi pod kojima mogu da se obavljaju te aktivnosti u:

1. Specijalom rezervatu prirode „Ludaško jezero“
2. Specijalnom rezervatu prirode „Selevenjske pustare“
3. Parku prirode „Palić“

Sve aktivnosti koje će se sprovoditi su u skladu sa Programom korišćenja tršćaka za zaštićena područja za period 2015 - 2019 za koji su dobijeni Uslovi zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (Rešenje br. 03-93/3 od 06.03.2015.), a u skladu su sa Planovima i Godišnjim programima upravljanja zaštićenim područjima.

111_1.jpg

Svi zainteresovani mogu da se jave stručnoj i čuvarskoj službi u upravnoj zgradi Javnog preduzeća „Palić – Ludaš“ – Master – Kanjiški put 17a, 24413 Palić, gde će dobiti na uvid tačne lokacije i instrukcije. Posetu obavezno najaviti telefonom: 024/753-121, (od 7 do 15 časova, svakog radnog dana).