18.04.2021. Nedelja
Aktuelnosti
Apsolutno brojanje jedinki vrste šafranjika (Bulbocodium versicolor) u zaštićenom području Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara“
23.03.2017.

Tokom prošle nedelje je na šumostepskim staništima Predela izuzetnih odlika „Subotička peščara“, uspešno realizovano apsolutno prebrojavanje jedinki vrste šafranjika (Bulbocodium versicolor).

56_7.jpg

Ova aktivnost je samo deo jednog šireg projekta praćenja stanja – monitoringa – taksona, koji upravljač realizuje od 2003. godine sa nadležnim Zavodom za zaštitu prirode, a sa apsolutnim brojanjem se započelo 2015. godine.

Šafranjika je jedna od najugroženijih biljaka u Srbiji, na rubu trajnog iščezavanja. Glavni činilac ugroženosti je direktno uništavanje (preoravanje) staništa, koje se i desilo na velikom delu Subotičke peščare, davne 2002. godine.

Tadašnji pokušaj proširenja obradivih površina je prouzrokovao fragmentaciju iskonskih staništa ove vrste i doveo je na rub opstanka.

Prebrojavanje je rađeno ukupno pet dana, rezultati se obrađuju – konačnu sliku o stanju ovog taksona ćemo imati za pet godina. Veliku zahvalnost na pomoći na terenu u brojanju jedinki, dugujemo pokrajinskoj inspektorki za zaštitu životne sredine – Zlati Pavlović, brojnim članovima Planinarskog kluba Spartakiz Subotice – posebno Zoranu Vukmanovu, članovima Udruženja ljubitelja prirode Riparia, članovima Baja Ifjúsági Természetvédelmi Egyesületiz Mađarske, predstavnicima Nacionalnog parka Kiškunšag iz Mađarske i našoj bivšoj koleginici Vesni Vider, koja je od samog početka učestvovala u ovom projektu.

Informacije o vrsti:

56_6.jpg

Foto: Mikes Bence

Šafranjika je višegodišnja zeljasta biljka, visoka 8-15 cm. Ima krtolastu lukovicu sa kožastom tunikom i dva do tri lista, koji su linearno lancetasti, goli i javljaju se u proleće za vreme cvetanja (februar – mart). Cvetovi su ružičasti ili ljubičasti, retko beli.

Veoma liči na srodnog mrazovca, koji je zastupljen na istom staništu, ali cveta u jesen.

Nizijska forma šafranjike je endemit Panonske nizije.

Malobrojne populacije šafranjike nalaze se jedino u Subotičko-Horgoškoj peščari – na manje tipičnom – peščarskom staništu (na smeđem aluvijalnom i žutom eolskom pesku) kao i na tresetno-humusnom zemljištu između peščanih dina. Preostali fragmenti naše populacije su u kategoriji I i II stepena zaštite u okviru Predela izuzetnih odlika „Subotička peščara“.

Vrsta je zaštićena Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva - Prilog I - strogo zaštićene vrste (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 05/10).

Ugroženost i osnovni uzroci ugroženosti:

  • eutrofizacija i ubrzana sukcesija ekosistema
  • neadekvatno upravljanje staništem – uzoravanje – koje dovodi do fragmentacije staništa
  • divlje i domaće životinje – nekontrolisana ispaša
  • uništavanje i direktno vađenje i odnošenje jedinki

56_1.jpg

Zašto je značajno prebrojavanje:

Apsolutno brojanje jedinki je značajno zbog praćenja stanja – kako  staništa, tako i same vrste. Ustanovljavanjem trenda populacije, videćemo koliko brzo napreduje revitalizacija šumostepskih staništa i da li su i koliko aktivnosti na merama aktivne zaštite prirode, koje upravljač realizuje od 2008. godine, efikasne.

56_2.jpg

56_3.jpg

56_4.jpg

56_5.jpg

56_8.jpg

56_10.jpg

56_11.jpg

56_12.jpg

56_13.jpg