18.04.2021. Nedelja
Aktuelnosti
Distribucija dozvolе za rekreativni ribolov u 2020. godini
31.01.2020.

Distribucija dozvola za rekreativni ribolov u 2020. godini

 

Javno preduzeće "Palić-Ludaš", korisnik Ribarskih područja "Palić" i "Ludaš", je počelo distribuciju dozvole za rekreativni ribolov u 2020. godini.

 

Visina naknade za dobijanje dozvole za rekreativni ribolov na vodama Ribarskih područja „Palić" i "Ludaš“ (na zaštićenim područjima Park prirode „Palić“ i Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“) u 2020. godini utvrđuje se na osnovu Pravilnika o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2020. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 89/2017):

 

Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području "Palić" (u zaštićenom području Park priorode "Palić") iznosi 2.500,00 dinara.

Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području "Ludaš" (u zaštićenom području Specijalni rezervat prirode "Ludaš") iznosi 2.500,00 dinara.

Vrednost dnevne dozvole za rekreativni ribolov na svim ribarskim područjima iznosi 1.000,00 dinara.

NAPOMENA: Na osnovu člana 45. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS“, br. 128/2014 i 95/2018 – dr. zakon) obaveštavamo Vas da:

- svaki ribolovac je dužan da vodi evidenciju o ulovu na jedinstvenom obrascu (Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca evidencije ulova ribolovaca i načinu vođenja evidencije o ulovu ribe, „Sl. glasnik RS“, broj 34/2015) koju izdaje korisnik ribarskog područja (JP "Palić-Ludaš"),

- evidenciju ulova ribolovac dostavlja korisniku na kraju tekuće godine,

- korisnik ne može izdati dozvolu za tekuću godinu ribolovcu koji nije dostavio evidenciju ulova za prethodnu godinu,

- podaci iz evidencije ulova ribolovaca sastavni su deo godišnjeg izveštaja korisnika.

 

    Telefon: 024/4758-370 ili 024/753-121 (radnim danima 8-14h)

    E-mail: ribolov.palicludas@gmail.com