Szelevényi-puszták Speciális Természeti Rezervátum

Szelevényi-puszták Speciális Természeti Rezervátum

2023.10.30.

A Szelevényi-puszták Speciális Természeti Rezervátum a Szabadka-Horgosi Homokvidék és a Bácskai löszplató határvonalán fekszik, és mint két geográfiai egység érintkezési területe az összefonódott biodiverzitású tájegységekhez tartozik. A talajvíz közelsége, mely a hullámos terepen mocsarakat és szikeseket képez, a nagyon száraz homoki élőhelyek közvetlen közelében még inkább növeli a táj változatosságát.

Florisztikai jelentősége kiemelkedő, leglátványosabbak az orchideák és a nőszirmok családjaihoz tartozó egyedek (pl. Orchis morio). Ez a természetvédelmi terület számos ritka és veszélyeztetett növényfaj országunk egyetlen, illetve csak kisszámú élőhelye (22 faj fokozottan védett, 14 faj nemzetközi vonatkozásban is veszélyeztetett és védett a környező országokban is).

Állatvilágában is képviselve vannak a nemzetközileg is fontos fajok mint a mocsári béka, a homoki gyík, a denevérek, továbbá a Szelevényi-erdő és szikeseinek ritka fészkelő madarai (pl. szalakóta, Coracias garrulus és fekete gólya, Ciconia nigra).

A Bácsszőlős és Horgos között elterülő Szelevényi-pusztákon soha nem alakult ki település, csupán néhány major és tanya, egyetlen csárda és szórványosan telepített gyümölcsös tanúskodik az ember jelenlétéről. A Templomparton középkori templomhely fekszik.

95_2.jpg

A környék homoktalajának klimatikus és földtani előnyeit hasznosító valamikori szőlővidék idővel többnyire almát, körtét, sárgabarackot és őszibarackot termesztő vidékké vált. Napjainkban a szőlészet új lendületet vesz, visszatérve a hagyományos kadarka és kövidinka borok készítéséhez szükséges fajták termesztéséhez.

A pusztán hagyományos, valamikori külterjes állattartás mára már közel sem jellemző. Ezért a Rezervátum területe egy részének átrendezését tervezik, ahol a szürke marha, a cigája, a mangalica legeltető állattartása folyna az ősgyepes, szikes legelőkön.

A Ludasi tó vizes élőhelyek komplexuma, amely nyílt vízterületeket, nádasokat és ősi típusú füves közösségeket tartalmaz. A 328 hektáros sztyeppei Ludasi-tó egyedülálló Szerbiában.

Bővebben

IPA Projektek

A Palics-Ludas-medence fenntartható kezelésének IPA-projektje

Halászati terület

A horgászterület a "Palics" természeti park védett területén található.

Fényképgaléria

Természet, állatvilág, emberek

Látogatóközpont

A Ludasi Látogatóközpont a Ludasi-tó partján Hajdújárás (Hajdukovo) településén egy Interreg Program tükör - pályázat keretein belül jött létre.

Tevékenységek

A Palics-Ludas közvállalat a természetvédelemről szóló törvény alapján elfogadott, a védelemről szóló törvényben foglaltak szerint közérdekű – védett területek kezelése – tevékenység végzésére jött létre.

Őrszolgálat

A védett terület közvetlen felügyeletét a kezelő által biztosított őrszolgálat látja el, a védett terület őrségén keresztül

Mezőőrszolgálat

A mezőőr szolgálat 2016 júniusa óta működik. A mezőőr szolgálat jelenleg tíz tagból áll: nyolc mezőőrből, koordinátorból és a vezetőből áll.

Faiskola

A palicsi faiskola a 19. század második felétől (1862) a Nagypark részeként létezik, amikor is az 1842-ben épült park igényeire alakították ki.

Ludasi tanösvény - CSURGÓ Nyugati ösvény

A védelmi zónával együtt 2849 ha egységes egészet alkotó rezervátum kezelője a palicsi székhelyű Palics-Ludas Közvállalat.

Ludasi tanösvény - KŐRÖS Keleti ösvény

A változatos és gazdag növény- és állatvilág, a homoki és sztyepi nedves élőhelyek, a ritka növény- és állatfajok gyüjtőhelye.

SZELEVÉNYI tanösvény

A Szelevényi-puszták a Szabadka-Horgosi homokvidék és a Bácskai löszplató határvonalán fekszik.