25.06.2018. Ponedeljak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti JN 1.2.2/18 - Iznajmljivanje amfibije za seču trske
24.05.2018.

 

Rok za predaju ponuda: 07.06.2018. godine do 11 časova na adresu naručioca.