01.12.2020. Utorak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JN 1.1.10/18 - Usisivač za lišće
19.10.2018.

 

Rok za predaju ponuda: 29.10.2018. godine do 12 časova na adresu naručioca.