24.08.2019. Subota
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JNMV 1.2.3/2019 Iznajmljivanje amfibije za seču trske
23.04.2019.

Rok za predaju ponuda: 30.04.2019. godine do 12 časova na adresu naručioca.