05.12.2020. Subota
Oglasi
Oglas za popunjavanje slobodnog radnog mesta

Radno mesto koje se popunjava: „Stručni saradnik za pravne poslove“.

Rok za podnošenje prijava je 23.12.2019. godine.

Prijave se podnose e-mailom na adresu office@palic-ludas.rs sa naznakom “Pravnik”.