22.10.2020. Četvrtak
Oglasi
Oglas za popunjavanje slobodnog radnog mesta

Radno mesto koje se popunjava: "Ribočuvar"

Rok za podnošenje prijava je 13.03.2020. godine.

Prijave se podnose e-mailom na adresu office@palic-ludas.rs sa naznakom “Ribočuvar”.