18.04.2021. Nedelja
Oglasi
Oglas za popunjavanje slobodnog radnog mesta

Radno mesto koje se popunjava: "Čuvar zaštićenog područja"

Rok za podnošenje prijava je 20.10.2020.
Prijave se podnose e-mailom na adresu office@palic-ludas.rs sa naznakom "Čuvar zaštićenog područja"