27.02.2021. Subota
Oglasi
Oglas za popunjavanje slobodnog radnog mesta

Radno mesto koje se popunjava: "Stručni saradnik za zaštitu prirode"

Rok za podnošenje prijava je 15.12.2020.
Prijave se podnose e-mailom na adresu office@palic-ludas.rs sa naznakom "Stručni saradnik za zaštitu prirode"