02.12.2021. Četvrtak
Oglasi
Oglas za popunjavanje slobodnog radnog mesta

 

Radno mesto koje se popunjava: Rukovalac mašina za ozelenjavenje naselja i uređenja predela - traktorom

Rok za podnošenje prijava je 22.10.2021. godine

Prijave se podnose e-mailom na adresu office@palic-ludas.rs sa naznakom “Rukovalac mašina za ozelenjavenje naselja i uređenja predela - traktorom”