04.06.2020. Četvrtak
Lična karta
Satut Javnog Preduzeća „Palić - Ludaš“, Palić