13.12.2018. Četvrtak
Lična karta
Satut Javnog Preduzeća „Palić - Ludaš“, Palić