24.05.2019. Petak
Lična karta
Satut Javnog Preduzeća „Palić - Ludaš“, Palić