16.09.2019. Ponedeljak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti JN 1.1.1/2016 - Seme sezonskog cveća
10.05.2017.

Rok za predaju ponuda: 18.05.2016. godine do 10 časova na adresu naručioca.