24.06.2018. Nedelja
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti JN 1.1.2/2017 - Mopedi
31.05.2017.

Rok za predaju ponuda: 08.06.2017. godine do 10 časova na adresu naručioca.