20.11.2019. Sreda
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti JN 1.2.1/2017 - Iznajmljivanje amfibije za seču trske
10.10.2017.

Rok za predaju ponuda: 19.10.2017. godine do 10 časova na adresu naručioca.