04.06.2020. Четвртак
Актуелности
Обавештење - зимска сеча трске 2017/2018

Јавно предузеће „Палић-Лудаш“ обавештава грађане који желе да учествују у програму коришћења тршћака кроз СЕЧУ ТРСКЕ на заштићеним подручјима, да су одређене локације и специфицирани услови под којима могу да се обављају те активности у:

1. Специјалом резервату природе „Лудашко језеро“
2. Специјалном резервату природе „Селевењске пустаре“
3. Парку природе „Палић“

Све активности које ће се спроводити су у складу са Програмом коришћења тршћака за заштићена подручја за период 2015 - 2019 за који су добијени Услови заштите природе Покрајинског завода за заштиту природе (Решење бр. 03-93/3 од 06.03.2015.), а у складу су са Плановима и Годишњим програмима управљања заштићеним подручјима.

111_1.jpg

Сви заинтересовани могу да се јаве стручној и чуварској служби у управној згради Јавног предузећа „Палић – Лудаш“ – Мастер – Кањишки пут 17а, 24413 Палић, где ће добити на увид тачне локације и инструкције. Посету обавезно најавити телефоном: 024/753-121, (од 7 до 15 часова, сваког радног дана).