15.08.2020. Субота
Огласи
Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради отуђења покретних ствари- фијакера и моторно возило

 

ЈП „Палић-Лудаш“ Палић, као носилац права јавне својине на покретним стварима - 2 фијакера и путничког половног моторног возила – Лада Ниве, позива све заинтересоване понуђаче да доставе писмену понуду ради откупа наведених покретних ствари до 18.01.2019. године.