01.08.2021. Недеља
Огласи
Јавни оглас За прикупљање писмених понуда ради отуђења покретних ствари- подолских говеда-бикова

 

ЈП „Палић-Лудаш“ Палић, као носилац права јавне својине на покретним стварима - биковима, позива све заинтересоване понуђаче да доставе писмену понуду ради откупа наведених покретних ствари до 25.02.2019. године.