28.05.2020. Четвртак
Актуелности
ОБАВЕШТЕЊЕ О СТАВЉАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПРЕДЛОГА ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ЛУДАШКО ЈЕЗЕРО“ ЗА ПЕРИОД 2020 – 2029.

Јавно предузеће „Палић Лудаш“ Палић, Управљач заштићеног подручја Специјални резерват природе „Лудашко језеро“, сагласно члану 54. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/16 и 95/2018 – др. закон), у циљу обезбеђивања учешћа јавности, ставља на јавни увид предлог Плана управљања Специјалним резерватом природе „Лудашко језеро“ за период 2020–2029. године. Јавни увид траје у периоду од 11.11.2019. до 13.12.2019. године. Материјал је доступан у штампаном облику у просторијама Управљача (Управној згради на Палићу, Кањишки пут 17а, и Визиторском центру „Лудаш“ у Хајдукову, Преспанска 12) сваког радног дана од 7 до 15 часова, у просторијама Градске куће у Суботици (Трг Слободе 1, соба 128, сваког радног дана од 12 до 13 часова, у просторијама Месне заједнице „Хајдуково“ у Хајдукову (Бориса Кидрича 30, 24414 Хајдуково, телефон: 024-758-021) и у МЗ „Шупљак“ у Шупљаку (Костолањи Арпада 108, 24418 Шупљак) у складу са радним временом канцеларије, као и у електронском облику на сајту Града Суботице и сајту управљача www.палиц-лудас.рс .

Презентација предлога Плана и Јавна расправа ће се одржати 17.12.2019. године у Месној заједници „Хајдуково“ у Хајдукову (Бориса Кидрича 30) са почетком у 12.00 часова.

ЈП „Палић-Лудаш“ Палић позива јавност да изврши увид у поменути предлог Плана управљања и најкасније до 13.12.2019. достави мишљења, примедбе и предлоге у писаном облику на адресу Управљача: ЈП „Палић-Лудаш“, Кањишки пут 17а, Палић, или електронском поштом на адресу оффице@палиц-лудас.рс . Контакт телефон Управљача је 024 753 121.

 

Преузмите предлог плана у ПДФ формату