27.05.2020. Среда
Актуелности
ОБАВЕШТЕЊЕ О СТАВЉАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПРЕДЛОГА ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „СТАБЛА ХРАСТА ЛУЖЊАКА НА ПАЛИЋУ“ ЗА ПЕРИОД 2020-2024.

Јавно предузеће „Палић Лудаш“ Палић, Управљач заштићеног подручја Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“, сагласно члану 54. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/16 и 95/2018 - др. закон), у циљу обезбеђивања учешћа јавности, ставља на јавни увид предлог Плана управљања заштићеног подручја Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ за период 2020–2024. године. Јавни увид траје у периоду од 11.11.2019. до 13.12.2019. године. Материјал је доступан у штампаном облику у просторијама Управљача (Управној згради на Палићу, Кањишки пут 17а, и Визиторском центру „Лудаш“ у Хајдукову, Преспанска 12, сваког радног дана од 7 до 15 часова, у просторијама Градске куће у Суботици (Трг Слободе 1, соба 128), сваког радног дана од 12 до 13 часова, у просторијама Месне заједнице „Палић“ на Палић (Сплитска алеја број 1, Палић 24413, телефон: 024-754-037), у складу са радним временом канцеларије, као и у електронском облику на сајту Града Суботице и сајту управљача www.палиц-лудас.рс .

Презентација предлога Плана и Јавна расправа ће се одржати 18.12.2019. године у просторијама МЗ „Палић“ (Сплитска алеја број 1, Палић 24413) са почетком у 12.00 часова.

ЈП „Палић-Лудаш“ Палић позива јавност да изврши увид у поменути предлог Плана управљања и најкасније до 13.12.2019. достави мишљења, примедбе и предлоге у писаном облику на адресу Управљача: ЈП „Палић-Лудаш“, Кањишки пут 17а, Палић, или електронском поштом на адресу оффице@палиц-лудас.рс . Контакт телефон Управљача је 024 753 121.

 

Преузмите предлог плана у ПДФ формату