13.08.2020. Четвртак
Огласи
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ- ПОДОЛСКИХ ГОВЕДА-БИКОВА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ЈП „ПАЛИЋ-ЛУДАШ“