15.08.2020. Субота
Огласи
Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради отуђења покретних ствари - подолских говеда (мали бик)

ЈП „Палић-Лудаш“ Палић, као носилац права јавне својине на покретним стварима - подолских говеда (мали бик) позива све заинтересоване понуђаче да доставе писмену понуду ради откупа наведених покретних ствари до 13.01.2020. године