13.08.2020. Четвртак
Огласи
Оглас за попуњавање слободног радног места

Радно место које се попуњава: „Стручни сарадник за правне послове“.

Рок за подношење пријава је 23.12.2019. године.

Пријаве се подносе е-маилом на адресу office@palic-ludas.rsса назнаком “Правник”.