27.02.2021. Субота
Медијске појаве
Суботица инфо: ЈП Палић Лудаш уз становништво МЗ Шуплјак

Можете прочитати вести, ако кликните на линк

https://www.subotica.info/2020/01/28/jp-palic-ludas-uz-stanovnistvo-mz-supljak