13.08.2020. Четвртак
Огласи
Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради отуђења покретних ствари - кастрираних и уматичених коза из јавне својине "ЈП Палић-Лудаш"