15.08.2020. Субота
Огласи
Оглас за попуњавање слободног радног места

Радно место које се попуњава: "Рибочувар"

Рок за подношење пријавоа је 13.03.2020. године.

Пријаве се подносе е-маилом на адресу office@palic-ludas.rsса назнаком “Рибочувар”.